Zwroty i reklamacje

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

 

Prawo odstąpienia od umowy
Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1.   w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa
  dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie
  ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarcza-
  nych partiami lub w części,
 2.  w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie
  rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności
  wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa
  dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować DEQPER PL, email: kontakt@deqper.pl,
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład
pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Adres zwrotu:

DEQPER PL   ul.  Sowia 4, 43-190 Mikołów

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy